Vår tjänst

Pre-sales servicepersonal kommer att exakt matcha kundernas behov enligt resultaten av kommunikationen med kunderna. Beroende på orderkvantiteten kan kunden fritt välja befintliga produkter eller föreslå skräddarsydda produktionstjänster enligt kundens egen formel. Och enligt kundens lokala situation, samarbeta med lantbrukstekniker för att göra rimliga planer för spridning av gödselmedel. Och i slutändan med kunden för att slutföra hela beställningsprocessen.


Servicepersonal i försäljning kommer att föra regelbunden kommunikation med kunderna enligt produktionsplanen och ordna transportarbete i förväg för att säkerställa snabb leverans och minska kundväntetiden. Också välkomna kunder att besöka fabriken när som helst för att förstå produktionsprocessen.


Servicepersonalen kommer regelbundet att kontakta kunder, samla in och förstå mottagandet av varor och fortsätta att ge kunderna teknisk support. Enligt den faktiska situationen för en rimlig tillämpning av gödselmedel, för att uppnå den mest rimliga effektiviteten.